Narrative Construction of Expatriate Experience and Career Cycle: Discursive Patterns in Finnish Stories of International Career

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tuomo Peltonen
Publiceringsår: 1998
Tidskrift: International Journal of Human Resource Management
Volym: 9
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 875
Artikelns sista sida, sidnummer: 892

Senast uppdaterad 2020-10-04 vid 07:20