Managerial Career Patterns in Transnational Corporations: an Organizational Capability Approach

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tuomo Peltonen
Publiceringsår: 1993
Tidskrift: European Management Journal
Volym: 11
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 248
Artikelns sista sida, sidnummer: 257

Senast uppdaterad 2020-27-02 vid 03:20