Is it Smart to Involve Business Contractors in Managing Public Services?

O2 Annat


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: M. Skoog, G. Groosi, J. Mutiganda
Publiceringsår: 2018
Förläggare: AAFA

Senast uppdaterad 2020-22-02 vid 03:10