Ten years of using knowledge balance sheets in Austrian public universities: A retrospective and prospective view

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Michael Habersam, Martin Piber, Matti Skoog
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Journal of Intellectual Capital
Volym: 19
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 34
Artikelns sista sida, sidnummer: 52

Senast uppdaterad 2020-24-02 vid 03:02