Knowledge balance sheets in Austrian universities: The implementation, use, and re-shaping of measurement and management practices

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Michael Habersam, Martin Piber, Matti Skoog
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Critical Perspectives On Accounting
Volym: 24
Nummer: 4-5
Artikelns första sida, sidnummer: 319
Artikelns sista sida, sidnummer: 337

Senast uppdaterad 2020-02-07 vid 03:49