Ett liv på sträckbänken. Väntan på hemförlovningarna från krigsfronten

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hagelstam Sonja
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Budkavlen
Volym: 97
Artikelns första sida, sidnummer: 139
Artikelns sista sida, sidnummer: 169


Dokument


Senast uppdaterad 2019-11-12 vid 02:36