Vaikuttavuuden arvioinnin käyttö johtamisessa

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pekka Kettunen
Förläggare: Hallinnon tutkimuksen seura r.y.
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Hallinnon Tutkimus
Tidskriftsakronym: HT
Volym: 37
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 176
Artikelns sista sida, sidnummer: 186
eISSN: 2343-4309


Nyckelord

Evaluation, impact

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 03:57