Concluding Remarks: Regulatory Gaps and Broader Governance Patterns in the Baltic Sea

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Henrik Ringbom, Marko Joas
Redaktörer: Ringbom, Henrik
Förlagsort: Berlin
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: Regulatory Gaps in the Baltic Sea Governance
Seriens namn: MARE Publication Series
Volym: 18
Artikelns första sida, sidnummer: 195
Artikelns sista sida, sidnummer: 209
ISBN: 978-3-319-75069-9
eISBN: 978-3-319-75070-5
ISSN: 2212-6260

Senast uppdaterad 2020-07-08 vid 06:53