Governance of Transboundary Water Commissions: Comparison of Operationalizing the Ecosystem Approach in the North American Great Lakes and the Baltic Sea

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Savitri Jetoo, Marko Joas
Redaktörer: Velma I. Grover, Gail Krantzberg
Publiceringsår: 2018
Förläggare: CRC Press
Moderpublikationens namn: Lake Governance
Artikelns första sida, sidnummer: 119
Artikelns sista sida, sidnummer: 137
ISBN: 9781138633759
eISBN: 9781315206943

Senast uppdaterad 2020-12-07 vid 04:55