Introduction: Multi-level regulation in the Baltic Sea region

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Henrik Ringbom, Marko Joas
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Marine Policy
Tidskriftsakronym: j.marpol
Volym: 98
Artikelns första sida, sidnummer: 187
Artikelns sista sida, sidnummer: 190


Abstrakt

The introductory chapter outlines the objectives of the special issue and explains its structure and the role of each contributing chapter.


Senast uppdaterad 2019-14-12 vid 04:18