Between Temple and Torah: Essays on Priests, Scribes, and Visionaries in the Second Temple Period and Beyond

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Stefan Green
Förläggare: Svenska Exegetiska Sällskapet
Förlagsort: Uppsala
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Svensk exegetisk årsbok
Tidskriftsakronym: SEÅ
Volym: 83
Artikelns första sida, sidnummer: 239
Artikelns sista sida, sidnummer: 243


Nyckelord

Bible, Exegesis, Judaism, Religion, Temple

Senast uppdaterad 2020-23-02 vid 02:06