Kielikylpyperheet valokeilassa. Taustat ja odotukset.

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mari Bergroth
Förläggare: Vaasan yliopisto
Publiceringsår: 2007
ISBN: 978-952-476-204-5


Abstrakt

Vuonna 1987 Vaasassa alkanut ruotsin kielen kielikylpyopetus on kahdessakymmenessä vuodessa saavuttanut suuren suosion ja levinnyt eri puolille rannikkosuomea. Ensimmäisen kymmenen vuoden aikana kartoitettiin kielikylpylasten taustoja lähinnä ryhmittäin tutkimusprojektien taustatiedoiksi. Nämä tiedot koottiin ensimmäiseksi valtakunnalliseksi kartoitukseksi 1990-luvun alkupuolella. Kielikylpyopetuksen tarjonta on siitä lähtien tasaisesti kasvanut sekä paikallisesti että laajentunut entistä useammalle paikkakunnalle.

2000-luvun alussa Vaasan yliopiston Pohjoismaisten kielten laitos käynnisti laajan valtakunnallisen tutkimusprojektin, jossa yhdistetään laitoksen tutkimusprofiilit ammattikielinen viestintä ja monikielisyys. Tämän Kielikylpy – kognitio ja interaktio – projektin ensimmäisessä vaiheessa tehtiin valtakunnallinen kielikylpykartoitus perheille suunnatun kyselylomakkeen avulla. Tämä raportti selvittää kartoituksen tuloksia.


Dokument


Senast uppdaterad 2020-09-08 vid 06:30

Dela länk