Achieving agility using business model stress testing

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Harry Bouwman, Jukka Heikkilä, Marikka Heikkilä, Carlo Leopold, Timber Haaker
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Electronic Markets
Volym: 28
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 149
Artikelns sista sida, sidnummer: 162

Senast uppdaterad 2020-07-08 vid 03:53