REWAS 2019: Manufacturing the Circular Materials Economy

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gabrielle Gaustad, Camille Fleuriault, Mertol Gökelma, John A. Howarter, Randolph Kirchain, Kaka Ma, Christina Meskers, Neale R. Neelameggham, Elsa Olivetti, Adam C. Powell, Fiseha Tesfaye, Dirk Verhulst, Mingming Zhang
Redaktörer: Gabrielle Gaustad, Camille Fleuriault, Mertol Gökelma, John A. Howarter, Randolph Kirchain, Kaka Ma, Christina Meskers, Neale R. Neelameggham, Elsa Olivetti, Adam C. Powell, Fiseha Tesfaye, Dirk Verhulst, Mingming Zhang
Publiceringsår: 2019
Förläggare: Springer
Seriens namn: The Minerals, Metals & Materials Series
Artikelns första sida, sidnummer: I
Artikelns sista sida, sidnummer: 338
ISBN: 978-3-030-10385-9
eISBN: 978-3-030-10386-6
ISSN: 2367-1181


Nyckelord

Circular Economy, Metallurgical Thermodynamics, Metals, Recycling

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 04:42