Multi-actor collaboration in platform-based ecosystem: opportunities and challenges

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sandip Mukhopadhyay, Harry Bouwman
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Journal of Information Technology Case and Application Research
Volym: 20
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 47
Artikelns sista sida, sidnummer: 54


Senast uppdaterad 2019-15-10 vid 03:14