Hidasta tiedettä

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Petri Salo
Förläggare: Suomen kasbatustieteellinen seura r.y.
Förlagsort: Jyväskylä
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Kasvatus-lehti - Koulutuksen tutkimuslaitos
Volym: 49
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 431
Artikelns sista sida, sidnummer: 432

Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 06:02