Action Research and Communicative Spaces

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Karin Rönnerman, Petri Salo
Redaktörer: Edwards-Groves Christine, Grootenboer Peter, Wilkinson Jane
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: Education in an Era of Schooling. Critical perspectives of Educational Practice and Action Research. A Festschrift for Stephen Kemmis
Artikelns första sida, sidnummer: 91
Artikelns sista sida, sidnummer: 105
ISBN: 978-981-13-2052-1
eISBN: 978-981-13-2053-8

Senast uppdaterad 2020-07-06 vid 05:39