Finländska talterapeuters möjligheter att förverkliga evidensbaserad praxis

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Janica Baarman, Pirkko Rautakoski
Förläggare: Suomen Puheterapeuttiliitto ry
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Puheterapeutti
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 6
Artikelns sista sida, sidnummer: 7

Senast uppdaterad 2019-17-10 vid 03:36