Vanliga myter om logopedisk röstbehandling

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Susanna Simberg
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Puheterapeutti
Nummer: 4

Senast uppdaterad 2020-30-09 vid 03:42