Prevalence of Voice Symptoms and Risk Factors in Teacher Students

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ann-Christine Ohlsson, Eva Andersson, Maria Södersten, Susanna Simberg, Lars Barregård
Förläggare: Elsevier Inc
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Journal of Voice
Volym: 26
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 629
Artikelns sista sida, sidnummer: 634

Senast uppdaterad 2019-17-10 vid 02:58