The resonance tube method in voice therapy: description and practical implementations

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Simberg S, Laine A
Publiceringsår: 2007
Tidskrift: Logopedics Phoniatrics Vocology
Volym: 32
Nummer: 4
Artikelns första sida, sidnummer: 165
Artikelns sista sida, sidnummer: 170

Senast uppdaterad 2019-17-10 vid 03:29