The Effectiveness of Group Therapy for Students With Mild Voice Disorders: A Controlled Clinical Trial

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Susanna Simberg, Eeva Sala, Jyrki Tuomainen, Jaana Sellman, Anna-Maija Rönnemaa
Förläggare: Elsevier Inc
Publiceringsår: 2006
Tidskrift: Journal of Voice
Volym: 20
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 97
Artikelns sista sida, sidnummer: 109

Senast uppdaterad 2019-15-10 vid 02:58