Changes in the Prevalence of Vocal Symptoms Among Teachers During a Twelve-Year Period

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Susanna Simberg, Eeva Sala, Kirsti Vehmas, Anneli Laine
Förläggare: Elsevier Inc
Publiceringsår: 2005
Tidskrift: Journal of Voice
Volym: 19
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 95
Artikelns sista sida, sidnummer: 102

Senast uppdaterad 2019-17-10 vid 03:44