The prevalence of voice disorders among day care center teachers compared with nurses: A questionnaire and clinical study

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Eeva Sala, Anneli Laine, Susanna Simberg, Jaana Pentti, Jouko Suonpää
Förläggare: Elsevier Inc
Publiceringsår: 2001
Tidskrift: Journal of Voice
Volym: 15
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 413
Artikelns sista sida, sidnummer: 423

Senast uppdaterad 2020-01-10 vid 04:08