A comparison of the prevalence of vocal symptoms among teacher students and other university students

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Susanna Simberg, Eeva Sala, Anna-Maija Rönnemaa
Förläggare: Elsevier Inc
Publiceringsår: 2004
Tidskrift: Journal of Voice
Volym: 18
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 363
Artikelns sista sida, sidnummer: 368

Senast uppdaterad 2019-18-10 vid 04:31