A fast and easy screening method for voice disorders among teacher students

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Susanna Simberg, Eeva Sala, Anneli Laine, Anna-Maija Rönnemaa
Publiceringsår: 2001
Tidskrift: Logopedics Phoniatrics Vocology
Volym: 26
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 10
Artikelns sista sida, sidnummer: 16

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 02:47