Immediate Effects of the Finnish Resonance Tube Method on Behavioral Dysphonia

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sabrina Mazzer Paes, Fabiana Zambon, Rosiane Yamasaki, Susanna Simberg, Mara Behlau
Förläggare: Elsevier Inc
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Journal of Voice
Volym: 27
Nummer: 6
Artikelns första sida, sidnummer: 717
Artikelns sista sida, sidnummer: 722

Senast uppdaterad 2020-20-02 vid 06:01