Effects of Speech Therapy on Voice and Speech in Parkinson's After a 15-day Rehabilitation Course: A Pilot Study

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Susanna Simberg, Johanna Rae, Emma Kallvik, Benny Salo, Kirsti Martikainen
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: International Journal of Therapy and Rehabilitation
Volym: 19
Nummer: 5

Senast uppdaterad 2019-18-10 vid 02:43