(O)sunda kroppar, arbetande kvinnor och medborgerliga män. Om socialkonstruktivismen som teoretiskt perspektiv vid Åbo Akademi ca 1980–2010

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hanna Lindberg
Redaktörer: Laura Hollsten
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Moderpublikationens namn: Åbo Akademi och kunskapen. Perspektiv på villkoren för skapandet av vetenskapen 1918–2018
Artikelns första sida, sidnummer: 255
Artikelns sista sida, sidnummer: 304
ISBN: 978-951-765-884-3

Senast uppdaterad 2019-21-10 vid 04:08