Att förhandla om tolkningar – performativa utrymmen i litteraturundervisningen

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Heidi Höglund
Förläggare: Föreningen Granskaren r.f.
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 7-8
Artikelns första sida, sidnummer: 75
Artikelns sista sida, sidnummer: 81


Abstrakt

Forskningsessän utgår från lectio praecursoria som hölls vid Åbo Akademi 15.9.2017. Avhandlingen har titeln Video Poetry: Negotiating Literary Interpretations. Students' multimodal designing in response to literature.


Nyckelord

litteraturdidaktik, litteraturpedagogik


Dokument


Senast uppdaterad 2020-27-01 vid 03:10