Serological and genetic characterization of Flavobacterium psychrophilum isolated from farmed salmonids in Turkey

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: IB Saticioglu, M Duman, T Wiklund, S Altun
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Journal of Fish Diseases
Volym: 41
Nummer: 12
Artikelns första sida, sidnummer: 1899
Artikelns sista sida, sidnummer: 1908

Senast uppdaterad 2019-06-12 vid 05:41

Dela länk