Island: sagornas ö: Laboratorium 1/2018

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Henriksson Blanka
Förläggare: Föreningen Brages sektion för folklivsforskning
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Laboratorium för folk och kultur
Nummer: 1
eISSN: 2489-7566


Nyckelord

Folklore, Iceland, Nature tourism, Tourism

Senast uppdaterad 2020-17-01 vid 03:51