MathSciNet review of "A distributed economic MPC framework for cooperative control under conflicting objectives" by Köhler, Müller and Allgöwer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mikael Kurula
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Mathematical Reviews

Senast uppdaterad 2020-25-01 vid 04:12