Oenighet och missämja i S:t Barthélemy. Om koloniala konflikter och den problematiska svenska närvaron i Karibien i början av 1800–talet

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Victor Wilson
Redaktörer: Patrik Hettula, Fredrik Petersson, Laura Hollsten
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Historiska Samfundet i Åbo r.f.
Moderpublikationens namn: Från tidigmoderna rum till samtida rumsligheter
Seriens namn: Skrifter utgivna av Historiska samfundet i Åbo
Nummer i serien: 15
Artikelns första sida, sidnummer: 65
Artikelns sista sida, sidnummer: 78
ISBN: 9789526851518
eISBN: 978–952–68515–2–5
ISSN: 0356-1496


Senast uppdaterad 2020-01-04 vid 05:25