”Man får hjälp då man behöver”- äldre närståendevårdtagares vårdval ur ett livsloppsperspektiv

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sarah Åkerman, Fredrica Nyqvist, Mikael Nygård
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Gerontologia
Volym: 32
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 102
Artikelns sista sida, sidnummer: 114
eISSN: 0784-0039

Senast uppdaterad 2020-27-01 vid 04:50