Problemet med att ”ha roligt”, strävan efter ”att vara nöjd”

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Jakob Löfgren
Publication year: 2018
Journal: Elore
Volume number: Vol 25
Issue number: 1


Last updated on 2019-22-10 at 03:32