Mentala gränshinder.: En studie av hur norska och svenska företagare erfar och uppfattar arbete över gränsen

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fredrik Nilsson, Anna Palmehag, Anna Eriksson, Sofi Koverberg, Carl Hassellöf
Förläggare: Öresundsinsitutet
Förlagsort: Malmö
Publiceringsår: 2018

Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 06:03