Världsarv i samverkan?: Förvaltningsutredning 2010. Världsarvet Höga Kusten / Kvarkens skärgård

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Kristina Svels
Förläggare: Åbo Akademi
Publiceringsår: 2010
ISBN: 978-952-12-2528-4

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 08:33