Det (o)problematiska våldet och arbetarrörelsens frammarsch. Recension av Torsten Ekman: Helsing fors röda fanor. Från arbetarrörelsens tidiga år 1883–1917. Schildts & Söderströms, Helsingfors 2017

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Matias Kaihovirta
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Finsk tidskrift
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 77
Artikelns sista sida, sidnummer: 79

Senast uppdaterad 2020-08-08 vid 05:57