Nationen i klasskampen

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

Subtitle: Minoritetsnationalism inom den socialistiska arbetarrörelsen
List of Authors: Jonas Ahlskog, Matias Kaihovirta, Mats Wickström
Publication year: 2018
Journal: Historisk Tidskrift (Sweden)
Issue number: 3
URN:

Last updated on 2018-13-12 at 04:51