Invandring, utvandring och arbetsmarknadsframgång – lider Finland av brain drain?

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Edvard Johansson
Publiceringsår: 2009
Tidskrift: Ekonomiska Samfundets Tidskrift
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 57
Artikelns sista sida, sidnummer: 74

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 06:27