Who becomes self-employed and who quits self-employment?

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Edvard Johansson
Förläggare: EKON SAMFUNDETS TIDSKRIFT C/O KAJ DAHLBERG, FBF-WASABANK, SODRA ESPLANADEN~…
Publiceringsår: 2000
Tidskrift: Ekonomiska Samfundets Tidskrift
Volym: 53
Nummer: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 187
Artikelns sista sida, sidnummer: 196

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 05:38