Heritability of lifetime income

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ari Hyytinen, Pekka Ilmakunnas, Edvard Johansson, Otto Toivanen
Förläggare: HECER – Helsinki Center of Economic Research
Publiceringsår: 2013

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 08:18