Are the Healthier Wealthier or the Wealthier Healthier? The European Evidence

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Skalli Ali, Johansson Edvard, Theodossiou Ioannis
Förläggare: ETLA: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
Publiceringsår: 2006
ISBN: 951-628-437-X

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 04:50