Creative destruction and employee well-being

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Böckerman Petri, Ilmakunnas Pekka, Johansson Edvard
Förläggare: HECER – Helsinki Center of Economic Research
Publiceringsår: 2009
Volym: 15447

Senast uppdaterad 2020-09-07 vid 06:56