Alcohol consumption and sickness absence: Evidence from panel data

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johansson Edvard, Böckerman Petri, Uutela Antti
Förläggare: ETLA - The Research Institute of the Finnish Economy
Publiceringsår: 2007

Senast uppdaterad 2020-22-09 vid 05:13