Long-term Care in Finland.

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Edvard Johansson
Förläggare: Centre for European Policy Studies (CEPS)
Publiceringsår: 2010
ISBN: 978-94-6138-018-0

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 07:16