Alcohol mortality, drinking behaviour, and business cycles: are slumps really dry seasons?

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johansson Edvard, Böckerman Petri, Prättälä Ritva, Uutela Antti
Förläggare: ETLA - The Research Institute of the Finnish Economy
Publiceringsår: 2005

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 03:07