Economic inequality and health: looking beyond aggregate indicators

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Petri Böckerman, Edvard Johansson, Satu Helakorpi, Antti Uutela
Förläggare: ETLA: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
Publiceringsår: 2007

Senast uppdaterad 2020-17-02 vid 06:14