Institutionalisation and subjective wellbeing for old-age individuals: is life really miserable in care homes?

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Petri Böckerman, Edvard Johansson, Samuli I Saarni
Förläggare: Cambridge University Press
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Ageing and Society
Volym: 32
Nummer: 7
Artikelns första sida, sidnummer: 1176
Artikelns sista sida, sidnummer: 1192

Senast uppdaterad 2020-08-04 vid 05:28